Från kategoriarkivet för:

Allt om Excelformler

Formler är kraftfull funktion i Excels arbetsblad. De kalkylerar de värden du har skrivit in och skickar SEDAN tillbaka resultaten till dig. Excel erbjuder dig ett antal ”operatörer” som du kan använda för att utföra addition, multiplikation, division och andra kalkyleringar. Varje Excelformel startar med ett argument: cell referenser eller värden som kombineras för att [...]

  • Share/Bookmark

Detta tips beskriver en VBA makro funktion som accepterar en textsträng som indata, och returnerar den första e-postadress som finns i texten. Figuren nedan visar denna funktion används. Excelformeln i cell B2 är: = ExtractEmailAddress (A3) VBA makro för att ta fram emailadress Om en e-postadress är inte hittas returnerar funktionen en tom sträng. Tänk också på [...]

  • Share/Bookmark

Excel är ett enkelt sätt att sammanfatta ett cellområde baserat på en givna kriterier. Det finns många sätt kan användas, men det exempel vi kommer att titta på idag är sammanfatta en rad och bortser # N / A är på samma nivå. Utan att bortse # N / A, resultatet av summan kommer att # N [...]

  • Share/Bookmark